Kiểm tra chất lượng

Kiểm tra chất lượng

Từ năm 2017, Công ty TNHH Giặt tẩy Nhà Bè bắt đầu thực hiện chiến lược quản trị chất lượng vào sản xuất để bảo đảm rằng, tất cả các đơn hàng của khách hàng đều đạt yêu cầu về kỹ thuật và mỹ thuật. Trên nền tảng 7s của McKinsey với  4 thành tố Strategy, System, Skill, Staff chúng tôi tạo ra một hệ thống quản trị doanh nghiệp phù hợp với đặc thù của ngành wash, từ đó xây dựng văn hoá doanh nghiệp và công cụ quản trị & kiểm tra, kiểm soát chất lượng hoàn hảo.