Hồ xử lý nước thải

Hồ xử lý nước thải

Thấu hiểu yêu cầu nghiêm ngặt về quản lý môi trường của khách hàng, cũng là tình yêu thiên nhiên mãnh liệt của chúng tôi - nên một hệ thống xử lý nước thải quy mô và đạt tiêu chuẩn quản lý đã được chúng tôi đầu tư với diện tích hơn 100 mét vuông. Chúng tôi có chuyên viên kỹ thuật chuyên ngành với đầy đủ bằng cấp chuyên môn vận hành và theo dõi hệ thống này 24/24 bằng tất cả trách nhiệm nhằm bảo vệ tối đa môi trường và sức khỏe cộng đồng.